Ympäristövastuullisuus ja ekotehokkuus korostuvat kaikessa toiminnassamme

 • Raaka-aineena on kotimainen, lähellä tuotettu peruna
 • Sopimusviljelijät sijaitsevat noin 100 km:n säteellä tehtaasta
  • lyhyet välimatkat
  • ympäristöystävällisyys
  • pienet kuljetuskustannukset
 • Sopimusviljelijöiltä edellytetään hyvää viljelykäytäntöä
  • ympäristömääräysten noudattaminen
  • torjunta- ja muiden aineiden käytön minimointi
 • Perunan varastointi ja käyttö on optimoitu
  • saanto mahdollisimman suuri
  • pilaantuminen vähäistä
 • Tehtaalla vesi kierrätetään. Näin säästetään arvokasta luonnonvaraa
 • Prosessissa syntynyt tärkkelys otetaan talteen ja toimitetaan rehuksi
 • Kuorijätteen määrä on minimoitu ja syntynyt jäte otetaan hyötykäyttöön rehuksi
 • Käytössämme on oma bioenergialaitos ja jätteenpuhdistamo
 • Noudatamme kestävän kehityksen periaatteita
 • Yrityksellemme on myönnetty ISO 14001 ympäristösertifikaatti

Lisää hyödyllistä asiaa suomalaisesta ruoasta ja ruokakulttuurista

Hyvää Suomesta
Taste of Finland/Makujen Suomi
Ruokavisa
Ruokatieto