Yritysesittely

Pohjolan Peruna Oy on suomalainen elintarvikkeiden valmistaja Pohjois-Pohjanmaalla. Olemme valmistaneet kotimaisia perunatuotteita jo vuodesta 1962. Tehtaamme on nykyaikainen ja ympäristöystävällinen ja se on täysin suomalaisessa omistuksessa. Valmistamme mm. tuttuja Mummon-perunatuotteita sekä HoReCa-alalla korkeasta laadustaan tunnetuja Mestari-tuotteita.  Yrityksemme palveluksessa on noin 60 työntekijää.

Höyrymestarit Oy on Pohjolan Peruna Oy:n tytäryritys, joka hoitaa energiantuotantoa ja vedenpuhdistamoa. Investointimme uuteen kiinteää polttoainetta käyttävään kattilalaitokseen mahdollisti kotimaisen bioenergian käyttöönoton loppukesällä 2012.

Strategiset tavoitteet ja arvot

Haluamme olla edelläkävijä toimialallamme ja kehittää toimintaamme siten, että asiakkaan tuotteille asettamat odotukset voidaan täyttää ja mieluiten ylittää.

Toimintamme perustana ovat avoimuus, asiakaslähtöisyys, kova työ, vastuullisuus, uuden kehittäminen ja vähäinen byrokratia. Valmistamme tuotteita puhtaista, turvallisista ja kotimaisista raaka-aineista, jotka voidaan jäljittää vaikkapa peltolohkolle saakka.

Lisäarvon tuottaminen käyttämistämme raaka-aineista toimeentulonsa saaville sekä toiminnan jatkuvuuden turvaaminen suomalaisessa elintarvikeketjussa kuuluvat luonnollisesti tavoitteisiimme.

Vastuullisuus -lupaukset sidosryhmille

Yhteistyökumppanit

Arvostamme yhteistyö- ja sopimuskumppaneitamme. Yhteistyöverkoston jäsenet hyötyvät verkostossa toimimisesta – yhdessä onnistumme ja menestymme. Sujuva tapamme työskennellä ja vähäinen byrokratia takaavat nopeat päätökset niin yhteistyö- kuin asiakassuhteissakin.

Asiakkaat

Tuotamme terveellisiä ja maukkaita perunatuotteita asiakkaiden laatuvaatimusten mukaisesti. Kehitämme tuotteita omalla tuotekehitysosastollamme, mutta myös yhteistyössä asiakkaidemme kanssa.

Sopimusviljelijät

Edistämme suomalaisten raaka-aineiden käyttöä markkinoinnissamme.
Kehitämme yhdessä viljelijöiden ja siemenperunan toimittajien kanssa perunanviljelyn menetelmiä sekä elintarvikkeiden jalostukseen parhaiten sopivia perunalajikkeita. Yhteisenä tavoitteenamme on ylläpitää ja kehittää mm. perunantuotannon kannattavuutta Suomessa.

Työntekijät

Arvostamme henkilöstöämme ja pyrimme parantamaan henkilöstön ammatillisia valmiuksia ja työyhteisön hyvinvointia kaikilla tasoilla. Jokainen henkilöstömme jäsen on arvokas osa laadukasta ketjuamme.

Yhteiskunta

Yhteiskunnan liiketoiminnallemme asettamat normit ovat kaiken toimintamme lähtökohtana. Biologisen jätevedenpuhdistamomme puhdistustulokset ovat erinomaisia. Energian käytön vähentäminen ja pakkausmateriaalien keventäminen ovat tavoitteitamme tuotannon ympäristövaikutuksia vähennettäessä. Edesautamme toiminnallamme myös sijaintipaikkakuntamme eli Raahen ja sen lähiseudun hyvinvointia ja alueen kehitystä.